EN
Menu

کسب و کار

کارورزی

تعریف کارآموزی:

کارآموزی دوره ای است که دانشجو یا دانش آموز مطابق با رشته تحصیلی خودش در جایی متناسب با رشته تحصیلی مشغول به کار میشود و بعد از گذراندن ساعات مورد نظر، از طرف محل کارآموزی نمره ای دریافت میکند. گزارش این دوره بعد از اتمام مدت کارورزی، به صورت مکتوب و صحافی(طبق استاندارد های هر دانشگاه) تقدیم استاد کارآموزی در دانشکده (یا مدرسه) می گردد. اگر دانشجو مقید به اصول کار باشد و به رشته تحصیلی خود علاقه داشته باشد، این دوره می تواند بهترین موقعیت را جهت آماده شدن برای ورود به بازار کار فراهم آورد.از مزایای کارآموزی میتوان به نکات زیر اشاره نمود: .

 • آشنایی با فضای کاری مرتبط با تخصص اش
 • قرار گرفتن در شرایط مشابه کاری در رشته تحصیلی
 • آشنایی با اشتباهات فردی و سیستمی در انجام کار
 • استفاده از تجربه متخصصین رشته خودش
 • یادگیری تعامل و ارتباط موثر با همکاران در محیط کاری
 • ایجاد زمینه آشنایی و یا همکاری با هم رشته های خود
 • امکان ایجاد فرصت های شغلی در آینده نزدیک
کارآموزی در شهرداری

شهرداری منطقه یک به منظور تحقق اهداف آموزشی خود و آشنایی قشر جوان و تحصیل کرده جامعه با تجربیات کاری و مدیریتی متخصصین و مدیران منطقه در زمینه رشته تحصیلی خود از طریق اداره آموزش منطقه براساس آیین نامه های اداره کل منابع انسانی اقدام به جذب کارآموزان در مقاطع تحصیلی مختلف و رشته های گوناگون می نماید، لذا دانشجویان گرامی در صورت تمایل می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به اداره آموزش منطقه مراجعه فرمایند.

  مراحل:
 • ارائه معرفی نامه از دانشگاه مربوطه به شهرداری منطقه 20
  • اخذ تاییدیه از واحد مورد نظر در شهرداری منطقه 20 جهت گذراندن کارآموزی
   • ثبت در دبیرخانه شهرداری منطقه 20
    • استعلام حراست شهرداری منطقه 20
     • تکمیل فرم های مربوط به کارآموزی
     • شروع کارآموزی در شهرداری منطقه 20
     • مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس پرسنلی، 2 برگ کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، کپی کارت دانشجویی، کپی کارت پایان خدمت