EN
Menu

کسب و کار

اهداف و وظایف

به نام خدا

در عصر ارتبـاطات، محیط پیرامون ما به سـرعت در حـال تغییر اسـت و استـفاده بهتر از این تغییرات و فرصتـهای موجود، تنها در صـورت برخورداری از دانش هــای روز دنیا میسر خواهد بود. اداره آموزش شهرداری منطقه 20 با برگزاری دوره های آموزشی این فرصت را برای به روز کردن دانش و تجربیات همکاران فراهم آورده است. امید آن داریم که بتوانیم همواره کیفیت دوره های آموزشی را ارتقاء داده و رسالت خطیری را که در این راه داریم با سربلندی و موفقیت به مرحله عمل برسانیم. .

 • اداره آموزش

ارتقاء ظرفيت علمي و بينش كاركنان و تشكيل سرمايه انساني متناسب با تحولات، لازمه تداوم حيات سازماني و تعامل پوياي آن با محيط دروني و بيروني است. زيرا حيات سازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارت‌ها و آگاهي‌هاي مختلف كاركنان دارد و هرچه اين مهارت‌ها به هنگام و بهينه باشند، قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير بيشتر مي‌شود. لذا آموزش و توسعه منابع انساني نه تنها در ايجاد دانش و مهارت‌هاي ويژه در مديران و كاركنان نقش بسزايي دارد، بلكه باعث مي‌شود كه آنان در ارتقاء سطح كارآيي و اثربخشي سازمان سهيم باشند و خود را با شرايط متغير محيطي وفق دهند. به عبارت ديگر، بحث توسعه منابع انساني مقارن و جدايي‌ناپذير از مقوله آموزش است. بدين جهت آموزش را مي‌توان زيربناي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تلقي نمود. رقابت دامنه‌دار بين‌الملل براي دستيابي و استفاده از فنون جديد و تأمين شرايط زيست مناسب‌تر و نيز دگرگوني‌هاي روزمره و سريع زندگي انسان، ضرورت تربيت و كسب آمادگي براي قبول آن در همه ابعاد را توجيه مي‌سازد و انگيزه كوشش وسيعي است كه براي بنيان‌گذاري نظام جامع‌تر آموزش اعمال مي‌شود. :

 • اهداف اداره آموزش
 • نشر دانش فنی حاصل از فعالیت ها
 • ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط با موسسات آموزشی
 • ننیاز سنجی آموزش پرسنل و تعریف ،برنامه ریزی،برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز
 • نیاز سنجی آموزشی منطقه و رفع آن از طریق سمینارها و دوره های تخصصی با هماهنگی مدیریت آموزش
 • تدوین ،برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در طول خدمت کارکنان
  • شرح وظایف آموزش:
  • تهیه مستندات آموزشی
   بررسی و تنظیم آمار و اطلاعات جمع آوری شده در زمینه عملکرد آموزشی
   انجام نیاز سنجی آموزشی برای کارکنان منطقه براساس استاندار آموزشی مشاغل
   طراحی و تدوین دوره های آموزشی بر اساس نیاز سنجی آموزشی
   ارزشیابی اثربخشی دوره های برگزار شده
   تدوین برنامه های عملیاتی و سند راهبردی و اظهارنامه جایزه تعالی
   انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی
   طرح هدایت تحصیلی کارکنان
   فراخوانی و اعزام کارکنان واحدهای تابعه به دوره های آموزشی متمرکز
   تعامل با موسسات آموزشی جهت برگزاری دوره ها و سمینارها
   تهیه و ارائه شرح وظایف و گردش کاری پرسنل اداره آموزش در فواصل زمانی مشخص
   جذب کارآموز جهت گذراندن دوره کارورزی در واحدهای سازمان
   پایش و مانیتورینگ کلیه فعالیتهای آموزش
   و ......

  • آموزش ضمن خدمت

  آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن آموزشی گفته می‌شود که پس از استخدام فرد در سازمان صورت می‌گیرد و هدف از آن آماده‌سازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت‌هایشان و بهبود تواناییها و مهارتهای آنان است.

 • تعریف آموزش ضمن خدمت
 • تمانند سایر مفاهیمی که به علوم انسانی مربوط هستند، از «آموزش ضمن خدمت» نیز تعریف دقیق و یکسانی وجود ندارد. به بیان دیگر در کشورها و حتی سازمان‌های مختلف با توجه به گستره آموزش ضمن خدمت، تعاریف متفاوتی از این موضوع وجود دارد. جان اِف.می در تعریف آموزش ضمن خدمت گفته است: آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و پیوسته استخدام‌شدگان از نظر دانش، مهارت‌ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک می‌کند. به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت، ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای دست یافتن به مقامات بالاتر می‌تواند باشد. تعاریف بسیار دیگری نیز از آموزش ضمن خدمت ارائه شده است. از این تعاریف می‌توان نتیجه گرفت که آموزش ضمن خدمت به آن نوع آموزش اطلاق می‌شود که: ۱. پس از استخدام فرد در مؤسسه یا سازمان صورت می‌پذیرد. ۲. هدف و منظور از این آموزش، آماده‌سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و مسئولیت‌های کاری است. ۳. این نوع آموزش‌ها عمدتاً در سه محور اساسی «توسعه دانش، بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرش‌ها» ارائه می‌شود. ۴. جهت گیری اصلی این آموزشها، کارها یا وظایف مورد تصدی است.
 • اهمیت آموزش ضمن خدمت:
 • توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است. امروزه با رشد روزافزون اطلاعات و پیچیده تر شدن مشاغل بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است . آموزش مؤثر و پرمايه به افراد كمك مي كند تا آنها بتوانند به رشد و توانايي كافي در شغل خود دست يابند و با كارايي بيشتري كار كنند. بديهي است كه افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد كار خود برخوردار باشند فرآيند يادگيري آنها بهتر است و به ارائه انديشه ها و نظريات مفيد تري براي بهبود كار مي پردازند .اگر بخواهيم تعريفی از آموزش ضمن خدمت ارائه دهیم بایستی گفت ، جوهره اصلي آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزايش كارايي كاركنان و ايجاد سازش با محيط و در نتيجه، افزايش خدمات. آموزش ضمن خدمت چيزي نيست جز تلاش هايي كه در جهت ارتقاي دانش و آگاهي و مهارت هاي فني، حرفه اي و شغلي و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان يك موسسه يا سازمان صورت مي گيرد و آنان را براي انجام بهينه وظايف و مسئوليتهاي شغلي آماده مي كند. امروزه اهميت و نقش آموزش هاي ضمن خدمت بر هيچ سازماني پوشيده نيست و هر سازماني به تناسب اهميتي كه به اين مهم داده است وقت و سرمایه ای را به تربيت نيروي انساني خود اختصاص می دهد. آموزش ضمن خدمتي كه با دوره هاي حساب شده ادامه يابد و ضمن كوشش در افزايش توان مهارت و دانش كاركنان، در حل مسائل و مشكلات محيط كار نيز چاره ساز باشد مي تواند به بقاي سازمان خود مطمئن باشد. از اين رو تلاش مستمر در بهبود كيفيت آموزش ضمن خدمت مي تواند منافع قابل ملاحظه اي به همراه داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که هرگز نمي توان ادعا كرد كه آموزش به خودي خود سودمند است ، مگر از آموزشهاي ارائه شده ارزشيابي به عمل آيد.
 • اهداف اجتماعی
 • هدف های اجتماعی، سمت دهنده اصلی برنامه ها و عملیات موسسات و سازمان های مختلف است. توجه به این اهداف، مدیران و کارکنان را قادر می سازد تا بر مبنای ایدئولوژی، فرهنگ، نظام اقتصادی و شعائر ملی، اهداف و نحوه حرکت به سوی آن ها را در ارگان های مربوط ترسیم و با تنگناهای محیط شغلی از مواضع مشخص و شناخته شده بر خورد کنند. طبیعی است که درک عمیق مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در واقع رابطه مستقیم با هدف های اجتماعی دارند برای طراحان و تصمیم گیران رده های بالاتر ازمان، از اهمیت بیشتری برخوردار است، به همین دلیل است که مدیران باید از آموزشی برخوردار شوند که این گونه توانایی ها را تقویت کند
 • اهداف سازمانی
 • تأمین هدف های سازمانی ایجاب می کند که قابلیت ها و مهارت هایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت، تقویت شود.
 • اهداف کارکنان
 • وحدت و تناسب بین شخصیت افراد و مسولیت های واگذار شده به آنان و دانش و توان کاری در وجود انسان ایجاد رضایت می کند، به عبارت دیگر انسان هر چه بهتر بتواند کاری به انجام رساند از خود و نتیجه کار خود راضی تر است. کاردانی نه تنها به استحکام و اتکاء به خود می افزاید، بلکه به عنوان یک سرمایه ارزنده حرفه ای و تخصصی اطمینان بخش زندگی مطلوب تر در آینده است. تکامل علم و دانش و تکنولوژی در کلیه رشته های تخصصی و لزوم تجهیز و رشد افراد متناسب با روند تکاملی علوم و فنون بعنوان دانش افزایی از جمله این اهداف است.