EN
Menu

کسب و کار

نمایش خبر - آمار عملکرد

نگهداری تاسیسات ،فضای سبز و آموزش ومشاوره فضای سبز
مناقصه ها 1396/7/5 print

image
 نگهداری تاسیسات ،فضای سبز و آموزش ومشاوره فضای سبز  

شهرداری منطقه 20 تهران در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل دعوت به عمل آید:

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ اعتبار

(ریال)

وضعیت اعتباری

میزان سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

شرایط شرکت در مناقصه

مدت پیمان

(ماه)

نوبت چاپ

1

حفظ و نگهداری تاسیسات و مخابرات منطقه و ساختمانهای تابعه

7.200.000.000

نقد-غیرنقد

110.000.000

تاییدیه معتبر از وزارت رفاه،کار و اموراجتماعی و یا رتبه مرتبط از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

12

دوم

2

نگهداری فضای سبز جنگل کاری دوتویه سفلی فاز2

5.100.000.000

نقد

510.000.000

دارا بودن رتبه مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی است.

12

دوم

3

نگهداشت مرکز تحقیقات آموزش ومشاوره فضای سبز شهرداری منطقه20

5.000.866.400

نقد

500.000.000

12

سوم

در موارد فوق الزاماً می بایستی اشخاص حقوقی دارای اساسنامه شرکت ، با موضوع مناقصه مرتبط باشد .

- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهاد: واحد قراردادها مستقر در ساختمان مرکزی منطقه به نشانی: شهرری، میدان هادی ساعی، خیابان شهرداری، جنب دادگستری شهرستان ری

-  میزان سپرده نقدی و شماره حساب: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به صورت نقدیبحساب 1004568480 جاری نزد بانک شهرشعبه شهرداری شهرری واریزگردد. (سایر موارد قابل قبول نمی باشد)

-  مهلت دریافت و  ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ درج آگهی

-  اجرای ضوابط زیست محیطی و مفاد دستور العمل (HSEPLAN) بسته به مورد ، از الزامات انجام پروژه ها بوده و رعایت آن از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. دادن پیمان بیش از یک قرارداد به یک شرکت ، منوط به تأیید و موافقت اعضای کمیسیون ماده 13 میباشد ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با درج قبول است،مهر وامضاء نموده و در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند. همچنین هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .


ارسال به دوستان
به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید