EN
Menu

کسب و کار

نمایش خبر - آمار عملکرد

مناقصه شماره 12(رنگ آمیزی و سرویس و نگهداری پل عابر پیاده)
مناقصه ها 1396/6/14 print

image
شهرداری منطقه 20 تهران در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل دعوت به عمل آید

شهرداری منطقه 20 تهران در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل دعوت به عمل آید:

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه

 (ریال)

وضعیت اعتباری

میزان سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

شرایط شرکت در مناقصه

مدت پیمان

(ماه)

نوبت چاپ

5

رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه یک

2.966.000.000

نقد-غیرنقد

250.000.000

دارا بودن رتبه مرتبط از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران

 

12

سوم

6

رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه دو

2.966.000.000

نقد-غیرنقد

290.000.000

12

سوم

7

رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه سه

2.966.000.000

نقد-غیرنقد

240.000.000

12

سوم

8

رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه چهار

2.966.000.000

نقد-غیرنقد

280.000.000

12

سوم

9

رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه پنچ

2.966.000.000

نقد-غیرنقد

270.000.000

12

سوم

10

رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه شش وهفت

2.966.000.000

نقد-غیرنقد

260.000.000

12

سوم

11

سرویس ونگهداری و تعویض و نصب قطعات 3دستگاه پل عابر پیاده مجهز به یونیت پله برقی و 1دستگاه مجهز به دو آسانسور

3.360.000.000

نقد-غیر نقد

150.000.000

رتبه مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن قرارداد مرتبط خاتمه یافته در شهرداری تهران

12

سوم

در موارد فوق الزاماً می بایستی اشخاص حقوقی دارای اساسنامه شرکت ، با موضوع مناقصه مرتبط باشد .

- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهاد: واحد قراردادها مستقر در ساختمان مرکزی منطقه به نشانی: شهرری، میدان هادی ساعی، خیابان شهرداری، جنب دادگستری شهرستان ری

-  میزان سپرده نقدی و شماره حساب: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به صورت نقدی بحساب 1004568480 جاری نزد بانک شهرشعبه شهرداری شهرری واریزگردد. (سایر موارد قابل قبول نمی باشد)

-  مهلت دریافت و  ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ درج آگهی

-  اجرای ضوابط زیست محیطی و مفاد دستور العمل (HSEPLAN) بسته به مورد ، از الزامات انجام پروژه ها بوده و رعایت آن از طرف پیمانکار الزامی می باشد..

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. دادن پیمان بیش از یک قرارداد به یک شرکت ، منوط به تأیید و موافقت اعضای کمیسیون ماده 13 میباشد ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با درج قبول است،مهر وامضاء نموده و در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند. همچنین هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .


ارسال به دوستان
به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید