EN
Menu

کسب و کار

نمایش خبر - آمار عملکرد

آراي له وعليه آذزماه89

01/10/2011 11:10:22 ق.ظ

 


رديف تاريخ شماره دادنامه مرجع رسيدگي طرف دعوي ياشاكي تاريخ ابلاغ شماره دبيرخانه نوع راي
1 23/8/89 890644 شعبه5حقوقي حبيب اله تيموري نژاد 6/9/89 63599 عليه بدوي
2 27/7/89 890583 // فاطمه ژاله // 63594 له بدوي
3 5/8/89 362 شعبه102جزايي شهرري محمدرضاقاسمي بختياري // 63593 //
4 18/7/89 629 شعبه104// حسين جعفرنيا 7/9/89 63991 //
5 18/8/89 695 شعبه2حقوقي شهرري حسن تقي آبادي 17/9/89 66538 عليه بدوي
6 29/8/89 890657 شعبه5حقوقي شهرري محمدباقريان // 66520 له بدوي
7 30/8/89 890668 // علي فعله گري // 890668 عليه بدوي
8 29/8/89 1127 شعبه7تجديدنظر راه آهن 13/9/89 65204 له قطعي
9 13/7/89 1080 شعبه19تجديدنظر ناصربراتعلي // 65200 //