EN
Menu

کسب و کار

آمار

اطلاعات تماس

 • واحد آمار واطلاعات
 •  

  • راهبری سامانه مدیریت آمار و اطلاعات (پیگیری ایجاد دسترسی و آموزش رابطین آمار نواحی و معاونتها) و تأیید نهایی آمار و اطلاعات تکمیل شده
  • تکمیل کارنامه عملکردی به صورت ماهانه و ارسال به اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت
  • راهبری سامانه تحلیل اطلاعات (پیگیری ایجاد دسترسی و آموزش معاونتها و شهرداران نواحی)
  • پیگیری و جمع بندی آمار کل منطقه و ایجاد بانک آمار و اطلاعات منطقه
  • افزایش ضریب نفوذ سامانه تحلیل اطلاعات در منطقه