شهرداری منطقه 20
EN
Menu

کسب و کار

امور اداری

اطلاعات تماس

 • آغاز دوره آموزشی «حقوق اداری»
  به گزارش اداره آموزش شهرداری منطقه 20 ؛ دوره آموزشی «حقوق اداری» برای همکاران رسمی و قراردادی حوزه معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری ‌منطقه ۲۰ توسط اداره آموزش منطقه از روز سه شنبه 7 اسفند ماه ۱۳۹۷ با حضور استاد مظفری در مرکز آموزش منطقه آغاز شد.  برگزاری دوره های آموزشی به صورت مستمر و منظم بر...
  1397/12/7
 • آغاز دوره آموزشی «آشنایی با نظام فنی و اجرایی خدمات شهری»
  به گزارش اداره آموزش شهرداری منطقه 20 ؛ دوره آموزشی «آشنایی با نظام فنی و اجرایی خدمات شهری» برای همکاران رسمی و قراردادی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ‌منطقه ۲۰ توسط اداره آموزش منطقه از روز یکشنبه 5 اسفند ماه ۱۳۹۷ با حضور استاد خان محمدی در مرکز آموزش منطقه آغاز شد.  برگزاری دوره های آموزش...
  1397/12/5
 • دومین نشست علمی تخصصی مدیران شهرداری منطقه 20 برگزار شد
  به گزارش اداره آموزش شهرداری منطقه 20؛ دومین نشست علمی، تخصصی مدیران شهرداری منطقه 20 تهران با حضور مدیران 14 و 15 شهرداری منطقه 20 و با موضوع تحلیل رفتاری روز چهارشنبه 1 اسفند ماه 1397 در سالن آمفی تئاتر ورزشگاه قمر بنی هاشم منطقه 20 برگزار شد. در این نشست فرهاد افشار شهردار منطقه، ضمن ارائ...
  1397/12/1
 • آغاز دوره آموزشی «آشنایی با فرآیند برنامه ریزی هسته ای»
  به گزارش اداره آموزش شهرداری منطقه 20 ؛ دوره آموزشی «آشنایی با فرآیند برنامه ریزی هسته ای» برای همکاران رسمی و قراردادی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری ‌منطقه ۲۰ توسط اداره آموزش منطقه از روز چهارشنبه 1 اسفند ماه ۱۳۹۷ با حضور استاد کاظمیان در مرکز آموزش منطقه آغاز شد.  برگزاری دوره...
  1397/12/1
 • آغاز دوره آموزشی «تامین مالی»
  به گزارش اداره آموزش شهرداری منطقه 20 ؛ دوره آموزشی «تامین مالی» برای همکاران رسمی و قراردادی حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری ‌منطقه ۲۰ توسط اداره آموزش منطقه از روز یکشنبه 29 بهمن ماه ۱۳۹۷ با حضور سرکار خانم استاد اجاقی در مرکز آموزش منطقه آغاز شد.  برگزاری دوره های آموزشی به صورت مستمر...
  1397/11/29
 • آزمون پایان دوره آموزشی «تجزیه و تحلیل خبری»
  به گزارش اداره آموزش شهرداری منطقه 20 تهران؛ آزمون پایان دوره آموزشی «تجزیه و تحلیل خبری» با حضور فراگیران این دوره آموزشی روز 17 بهمن ماه 1397 توسط اداره آموزش شهرداری منطقه 20 در مرکز آموزش این منطقه برگزار شد.
  1397/11/17
 • محمد جواد زهدی
 • کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری