شهرداری منطقه 20
EN
Menu

کسب و کار

امور اداری

اطلاعات تماس

 • برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با قانون برگزاری مناقصات "
  اداره آموزش دوره آموزشی تخصصی  " آشنایی با قانون برگزاری مناقصات "  را ویژه کارشناشان مالی به مدت 16 ساعت با حضور رضائیان زاده برگزار کرد. در این دوره آموزشی فراگیران با : انواع معاملات  و فرآیند آ نها ، نصاب معاملات ،  تعاریف مناقصه و مزایده ، دلایل اهمیت مزایده و مناقصه و فرآیند اجرای آنها آشن...
  1398/9/20
 • برگزاری جلسه کمیته نظام پیشنهادات شهرداری منطقه 20
  کمیته نظام پیشنهادت منطقه  با حضور رئیس اداره آموزش و مدیر اجرایی  و کارشناسان نظام پیشنهادات در سالن ملاقات مردمی برگزار شد. در این جلسه پیشنهادهای مطرح شده ی پرسنل، طبق ابلاغ دستورالعمل جدید نظام پيشنهادات که از شهریور ماه سالجاری قابل اجرا گردیده،  مورد بررسي و تاييداوليه   قرارگرفت   ...
  1398/9/19
 • برگزاری دوره آموزشی " ممیزی داخلی استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی "
  دوره آموزشی تخصصی " ممیزی داخلی استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی " ویژه کارشناسان خدمات شهری و رابطین HSE  با حضور دکتر سمیه میرزا برگزار شد . اداره آموزش دوره آموزشی  تخصصی " ممیزی داخلی استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی " را ویژه  کارشناسان محیط زیست و رابطین به مدت ...
  1398/9/19
 • برگزاری دوره آموزشی تخصصی "کارگاه یکروزه روش های پایدار سازی گودهای شهری "
  اداره آموزش دوره آموزشی  تخصصی   "کارگاه یکروزه روش های پایدار سازی گود های شهری " رابه صورت تئوری و کارگاهی برگزار کرد . این دوره آموزشی با حضور دکتر پاشا جوادی ،  ویژه کارشناسان شهر سازی  به مدت  8 ساعت برگزار شد .و فرگیران با طراحی گود  ، علم مکانیک خاک ،  انواع روش های پایدار سازی دیواره...
  1398/9/19
 • برگزاری دوره آموزشی "راهکارهای جلب NGOها و حمایت های مردمی "
  اداره آموزش دوره آموزشی " راهکارهای جلب NGO ها و حمایت های مردمی " را ویژه کارشناسان اجتماعی، با حضور دکتر شاوردی برگزار کرد. در این دوره آموزشی که به مدت 16 ساعت برگزار شد . فراگیران با انواع مشارکتهای فرهنگی ، سیاسی،اجتماعی  ، اقتصادی و همچنین سیر تحولیNGOها آشناشدند. .  
  1398/9/2
 • برگزاری دوره آموزشی " طرح تفصیلی و نحوه تعیین بروکف "
    اداره آموزش منطقه 20 " دوره آموزشی طرح تفصیلی و نحوه تعیین بروکف را در مرکز آموزشی کارکنان منطقه 20 ویژه کارشناسان شهرسازی برگزار کرد .   دراین دوره آموزشی که به مدت 16 ساعت   و با حضور   شاه محمدیان برگزار شد . فراگیران با وظایف کارشناسان طرح تفصیلی و بروکف ، عملکرد کمیسیون رسیدگ...
  1398/8/29
 • محمد جواد زهدی
 • کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری