EN
Menu

کسب و کار

ارتباط با آموزش

آدرس اداره آموزش شهرداری منطقه 20:

  • شهرری، میدان شهرداری، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 20 طبقه دوم
  • زهرا حسینی (رئیس اداره آموزش): 96029160
  • علی افتخاری فرد (کارشناس اداره آموزش): 96029161
  • محمد رضا پارسیان (کارشناس اداره آموزش): 96029163
  • محمد خدامی (کارشناس اداره آموزش): 96029165
  • فهیمه قربانی التمان (کارشناس اداره آموزش): 96029162
  • مرضیه کریمی راد (کارشناس اداره آموزش) : 96029164
  • شهرری، میدان شهرداری، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 20 طبقه دوم تلفن های تماس: