EN
Menu

کسب و کار

واژه ها و اصطلاحات اداری

انواع پروانه

پروانه ساختمانی : مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر می گردد.

تخریب و بازسازی : پروانه ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید بر اساس طرح تفصیلی صادر می گردد.

اضافه اشکوب : مجوز احداث طبقاتی بر روی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)
تبدیل : مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد ، تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و ... صادر می گردد.
تغییرات – تعمیرات : پروانه ای که به منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و کلی صادر گردد.
تمدید پروانه : در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.
تغییر نقشه : در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات و جا به جایی فضا ها یا توسعه بنای پروانه های معتبر ، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.

ابطال پروانه : در صورت تقاضای مالک با اخذ اصل پروانه و ابطال آن و پیوست به پرونده به صورت مکانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالک عودت می گردد.

تعویض مهندس ناظر یا مجری : در صورت درخواست مالک و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجری و مراجع ذیصلاح و معرفی ناظر و مجری جدید مجوز صادر می گردد. .

مساحت زمین :

مساحت یک قطعه زمین را می گویند عمدتاً در سند یا صورتمجلس تفکیک شده است یا آن دسته از اراضی که ابعاد آن ها بدون اندازه و حد و حدودی بود و مساحت در سند قید نشده ، مساحت زمین از برداشت وضع موجود محاسبه می گردد.

مساحت زیربنا : مساحت هر طبقه از بنا را گویند.

مساحت کل بنا : مجموع سطح طبقات یک ساختمان اعم از روی زمین یا زیرزمین متوسط مساحت زمین : نسبت مساحت قطعات تفکیک شده به تعداد آن را در یک محدوده زمین معین.

ضریب سطح اشغال:سطح اشغال شده در طبقه همکف یک ساختمان نسبت به کل مساحت زمین مورد نظر(طبق سند و یا مساحت وضع موجود به شرطی که بدون کسر اصلاحی کمتر از سند مالکیت باشد) متوسط مساحت کل بنا:نسبت جمع مساحت پروانه ها یا جمع مساحت پایان ساختمان ها به تعداد پروانه ها یا پایان ساختمان صادره.

متوسط ضریب تراکم:نسبت جمع تراکم استفاده شده در هر پروانه یا بنا به تعداد کل پروانه های صادره.

مساحت کل طبقات و زیرزمین :مجموع مساحت کل طبقات احداث شده (مطابق مساحت کل بنا)با احتساب مساحت زیرزمین تعداد طبقات:طبقات احداث شده از روی شالوده تا پشت بام را شامل می گردد.(خر پشته جزء طبقات محسوب نمی گردد)

مساحت مفید : بنای ایجاد شده و قابل استفاده بدون در نظر گرفتن راهرو های ارتباطی ، راه پله ، چاهک آسانسور ، شوت زباله ، نورگیر ها ، پارکینگ و انبار های مجزا بخصوص در زیرزمین و تاسیسات و فضا های مشاعی دیگر. صفر طبقه : ایجاد خرپشته یا انباری یا توسعه بنا در طبقات موجود که منجر به طبقه اضافی نشود. تراکم : درصد بنایی که نسبت به مساحت زمین در طبقات قابل احداث می باشد که در طرح تفصیلی برای کاربری های مختلف تعریف گردیده است.(به جز سطوح پارکینگ و مشاعات در همکف و زیرزمین ها و انباری در زیرزمین) .

>

کاربری زمین :

نحوه استفاده زمین را بر اساس سلسله مراتب انواع فعالیت های شهری و طرح های جامع و تفصیلی ؛ کاربری ملک گویند.

مسکونی : اراضی که صرفاً برای سکونت افراد با تراکم مختلف پیش بینی شده است(از بسیار کم – ویلایی – تا زیاد – بلند مرتبه)

تجاری : اراضی که برای احداث مغازه ، پاساژ ، بازار در نظر گرفته شده است.

اداری : اراضی که برای احداث ادارات مختلف دولتی و خصوصی در نظر گرفته می شود.

آموزشی : اراضی که برای احداث ساختمان های مورد نیاز آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و نیز آموزش عالی و آموزش غیر انتفاعی و آموزشی رسمی و غیر رسمی پیش بینی می شود.

صنعتی : اراضی که برای احداث ساختمان های صنعتی در نظر گرفته می شود(مانند انبار ها ، کارگاه ها ، کارخانجات ، سردخانه ها و تعمیرگاه های بزرگ)

کشاورزی : اراضی که (معمولاً خارج از شهر) برای کشت و زرع پیش بینی شده و ساخت و ساز در آن جا ممنوع می باشد.

فرهنگی و مذهبی : اراضی که برای احداث اماکن مذهبی از قبیل مسجد ، حسینیه ، کلیسا ، کنیسه و آتشکده و ... و یا برای سینما ، تئاتر و فرهنگسرا و ... در نظر گرفته می شود.

بهداشتی و درمانی : اراضی که برای احداث بیمارستان ، درمانگاه و سایر ساختمان هایی که در ارتباط با بهداشت و درمان شهروندان می باشد.

ورزشی : اراضی که مختص ورزش و تفریح شهروندان برای احداث فضا ها و استادیوم های انواع ورزشها باشد.

حمل و نقل : به اراضی اطلاق می گردد که برای احداث ترمینال ، پایانه ، فرودگاه ، پارکیگ عمومی روباز و طبقاتی در نظر گرفته شوند.

پست : اراضی که برای ایجاد مراکز و دفاتر پستی پیش بینی گردیده است.

حریم : اراضی که به دلیل نیاز به فاصله ایمنی لازم است حفظ گردد و در آن بنایی ایجاد نگردد و یا مقررات خاصی رعایت نشود.

تاسیسات شهری : اراضی که در اختیار تاسیسات شهری مانند نیروگاه ، پست برق ، پست گاز ، ایستگاه رادیو و تلویزیون و غیره قرار می گیرد.

ارتشی :اراضی که برای احداث پادگان ها و عملیات نظامی در اختیار ارتش و نیرو های انتظامی قرار گیرد.

داخل طرح اجرایی:اراضی واقع در طرح های در دست اقدام شهرداری (که عمدتاً طرح های شبکه گذر ها و میادین می باشند) کلاً

 داخل طرح : اراضی که کلاً در طرح شبکه شهری و یا خدمات شهری واقه شوند.

معوض شهرداری : اراضی که شهرداری در اختیار خود قرار داده تا در صورت نیاز به صاحبان املاکی که ملک آن ها در طرح واقع می شوند واگذار نماید.

انبار ها : اراضی از شهرکه به عنوان بار انداز و احداث انبار اختصاص یابد.

خدمات شهری : اراضی با کاربری خدماتی مانند : آتش نشانی ، مرکز جمع آوری زباله

تجهیزات شهری فاقد کاربری : اراضی که فاقد هرگونه کاربری هستند یا به عنوان ذخیره های شهری در نظر گرفته شده اند و یا هنوز طبق برنامه طرح جامع آزادسازی و طرح تفصیلی ندارند. .


مشخصات املاک در کاربری مسکونی :

مساحت زیربنا : مجموع سطوح در هر طبقه از ساختمان های یک ملک را مساحت زیربنای آن طبقه می گویند.

مساحت کل بنا : عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در کلیه طبقاتی که در یک ملک احداث می شود یا شده است که شامل زیرزمین یا زیرزمین ها ، همکف ، طبقات فوقانی اعم از قسمت های مفید و اختصاصیات و یا مساعات در طبقات ساختمان می باشد.

متوسط مساحت زمین : عبارت است از نسبت کل مساحت زمین ها به تعداد اراضی بلوک یا ناحیه ، محله ، منطقه ، شهر

ضریب سطح اشغال : عبارت است از نسبت درصد مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین در همکف

متوسط مساحت کل بنا : عبارت است از نسبت مساحت کل بنا در املاک موجود به تعداد اراضی بلوک یا ناحیه یا محله یا منطقه یا شهر

ضریب تراکم مجاز : عبارت است از نسبت درصد سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با کاربری مجاز طبق طرح تفصیلی (مشاعات و انبار و پارکینگ در زیرزمین و پارکینگ در همکف جزء این ضریب محاسبه نمی گردند.)

تراکم استفاده شده : عبارت است از سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با هر کاربری (مشاعات و پارکینگ و انباری در زیرزمین و پارکینگ در همکف جزء آن سطوح محاسبه نمی گردد) بنای مفید : مجموع زیربنای کل طبقات به جزء سطح پارکینگ ها و انباری ها و مشاعات

مساحت زیربنای مشاعات در مسکونی : شامل مجموع مساحت تاسیسات ، راهرو ، راه پله ، آسانسور ، لابی ، سالن اجتماعات ، استخر ، سونا و ورزشی ، سرایداری ، شوت زباله ، نگهبانی ، نورگیر ها ، سرویس بهداشتی ، و انباری مشاع جزء سطوح مشاعات می باشند.

درصد بنای مفید استفاده شده : درصد مجموع زیر بنای مفید طبقات در طبقات ، نسبت به مساحت ملک (طبق سند مالکیت)(زیربنای کل ، منهای مشاعات و پارکینگ و انباری).

عملکرد بنا ( کاربری طبقات و یا کاربرد بنا ) : نحوه بهره برداری از فضاهای ایجاد شده از یک ساختمان :

مسکونی : استفاده از فضاهای پیوسته ایجاد شده در یک ساختمان بعنوان واحد مسکونی که دارای نور کافی و سورویس مناسب بهداشتی نیز باشد ( مناسب برای سکونت خانواده )

تجاری : محل داد و ستد که معمولا, بر گذر یا سرا یا پاساژ یا تیمچه احداث شده و عموماً دارای ویترین باشد ( مراکزی که اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون تجارت عملیات تجاری انجام دهند و داد و ستد مینمایند )

آموزشی : بناهایی که آموزش و پرورش و آموزش عالی و تعلیم و تربیت در آنجا صورت می پذیرد ( مهد های کودک , دبستان , مدارس , دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی )

صنعتی : بناهایی که منسوب و مربوط به صنعت بوده و در آنجا قطعات کوچک و بزرگ , سبک و سنگین و حجیم و کوچک صنعتی ساخته میشود .

کشاورزی : بنایی که در آن انواعی از کشاورزی , کشتکاری , زراعت , فلاحت , دامداری , پرورش طیور , پرورش ماهی انجام میپذیرد و یا بصوت بنا و یا سالن های کوچک و بزرگ , گلخانه و سوله یا مراکز نمونه پرورش ایجاد شده اند .

فرهنگی : بنایی که در آن به امور فرهنگی پرداخته میشود و مانند آموزشگاههای مختلف , دفاتر , گالری , سینما , تئاتر و ... مذهبی : بنایی که برای انجام آداب و آئین مذهبی احداث میگردد .

بهداشتی : بنایی که امور مربوط به تندرستی و بهداشت شهروندان در آنجا انجام میپذیرد . مانند بیمارستان , کلینیک , درمانگاه , تیمارستان و .... تفریحی ورزشی : بنایی که در آن بتوان به پرورش تناسب و فیزیک بدنی پرداخته و امکانات شادمانی و فرح شهروندان را فراهم نمود . مانند : شهربازی , زمینهای ورزشی , باشگاههای ورزشی , استادیوم , استخرها و ......

حمل و نقل : بنایی که جهت امور جابجایی و تردد شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد , مانند پایانه , پارکینگ روباز و طبقاتی , فرودگاه , راه آهن

خدماتی : بنایی که در خدمت آسایش و رفع نگرانی های شهری مورد استفاده قرار میگیرد شامل : آتش نشانی , مراکز جمع آوری زباله , سرویس های عمومی تجهیزات شهری : بناهایی که جهت برطرف کردن نیازهای شهری ایجاد میشود مانند پست های برق و گاز , مراکز مخابرایت , مراکز تصفیه آب

مشخصات کاربری ملک :

مسکونی : به سطوحی اطلاق می گردد که بر اساس نقشه کاربری اراضی جهت احداث واحدها و مجموعه های مسکونی اختصاص یافته اند .

تجاری : این اراضی برای فعالیت های بازرگانی , مغازه ها و فروشگاه ها , کسب و پیشه و دوایر نمایندگی های مختلفب و دفاتر تجاری بر اساس سلسله مراتب طرحهای تفصیلی ( خرده فروشی , عمده فروشی , دفاتر ) پاساژ, تیمچه , سرا در نظر گرفته شده است .

مختلط : عبارت است از ترکیب چند عملکرد از کاربریهای مختلف در یک قطعه زمین با کاربری مختلط ( تجاری اداری , تجاری مسکونی , مسکونی و اختلاطی از کاربری های فرهنگی , ورزشی , آموزشی ) با توجه به طرح تفصیلی میباشند .

باغ : عبارت است از زمین محصور و یا غیر محصوری که در آن درخت به تعدادی که قانون مشخص نموده است کاشته باشند و یا در طرح تفصیلی به صورت باغ تعیین شده باشد . مذهبی : انواع کاربریهای مذهبی در سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل میباشد : اراضی مذهبی رده محله شامل : مساجد کوچک – تکایا وحسینیه ها *

اراضی مذهبی رده ناحیه شامل : مساجد و فاطمیه ها * اراضی مذهبی منطقه شامل : مساجد بزرگ و هیئت ها

اراضی مذهبی رده حوزه شامل : مجتمع های مذهبی , دارالتبلیغ ها و مهدیه ها

اراضی مذهبی رده شهر و فراتر : شامل مساجد اصلی شهر , خانقاه , کلیسا ها و کنیسه ها , امامزاده ها , بقاع متبرکه , مصلی , آتشکده و معابد .

آموزشی : این اراضی بسته به سلسله مراتب خدماتشهری با توجه به رده های مختلف کاربری آموزشی به احداث ساختمانهای آموزشی اختصاص دارد . فعالیت های مجاز در این اراضی آموزشی رده های مختلف به شرح ذیل میباشد : * اراضی آموزشی رده محله شامل مهدکودک , آمادگی , مدرسه ابتدایی – راهنمایی – دبیرستان اراضی آموزشی رده ناحیه : کلاس های نهضت سوادآموزی , مراکز آموزش حذفه ای و هنر کده ها * اراضی آموزشی رده منطقه : مدارس اسلامی , موسسات آموزش زبانهای خارجی , هنرستان های صنعتی * اراضی آموزشی رده حوزه ای : مدارس ویژه نابینایان , مدارس ویژه معلولین کرو لال و مدارس ویژه سایر معلولین * اراضی آموزشی رده شهر و فراتر شامل مدارس ویژه خارجیان مقیم تهران و مدارس ویژه کودکان استثنایی .

فرهنگی : انواع کابری های فرهنگی بنا به سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل میباشد : اراضی فرهنگی رده محله ای : کتابخانه کودکان و کتابخانه های درجه 5 * اراضی فرهنگی رده ناحیه ای : کتابخانه های درجه 4 و سالن های اجتماعات * اراضی فرهنگی رده منطقه : کتابخانه های درجه3 , بنیادهای ارشادی و کانون ها * اراضی فرهنگی رده شهر و فراتر : اماکن و محوطه های تاریخی , موزها , موسسات انتشاراتی , کتابخانه های ملی و سایر , بناهای یادبود , آرامگاه مشاهیر و فرهنگستان ها .

بهداشتی : این اراضی در رده محله مطرح شدهو شامل گرمابه ها و رخت شورخانه ها میگردد .

ورزشی : انواع کابری های ورزشی بنا به سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل میباشد : اراضی ورزشی رده محله : شامل زمین های بازی کوچک * اراضی ورزشی رده ناحیه : زمین های ورزشی و سالن های کوچک * اراضی ورزشی رده منطقه شامل : زمین های ورزشی , سالن های متوسط , سالن های استخر سرپوشیده , استادیوم ها و ... می باشد . فضاهای سبز

پارک عمومی : ملکی که دارای طرح پارک , حریم سبز , جنگل مصنوعی و ... طبق طرح تفصیلی و جامع میباشد , با رده بندی باغ کودک , پارک محله , پارک منطقه ای و پارک های عمومی شهری , حریم سبز بزرگراه ها و اتوبانها , کمربند سبز شهری .