EN
Menu

کسب و کار

معرفی پرتال

با توجه به مصوبه نود و هشتمین جلسه شورای معاونان درخصوص وضعیت حضور شهرداری تهران و واحدهای تابعه آن در فضای مجازی اینترنت وتاریخچه پرتال منطقه با توجه به مصوبه نود و هشتمین جلسه شورای معاونان درخصوص وضعیت حضور شهرداری تهران و واحدهای تابعه آن در فضای مجازی اینترنت و بمنظور یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات الکترونیک، در جهت ایجاد ارزش افزوده برای کاربران و فراهم ساختن امکان ارائه اطلاعات بخش های مختلف شهرداری به شهروندان ،شهرداری منطقه 20 نیز تصمیم بر آن گرفت در جهت تحقق این اهداف ،اولین ساب پرتال خود معرفی نموده و به ارائه اطلاعات وفعالیت های خود بپردازد. وب سایت شهرداری منطقه 20 با زحمات کارشناسان واحد سایت توانسته بود سهم به سزائی در ارتباط دوسویه با شهروندان تهرانی ایفا کند، مطالعات زیربنایی منطقه با کوشش فراوان پالایش شده و بروی سایت قرار گرفت، هم اکنون خدماتی افزون تر و پویا تر به روی ساب پورتال شهرداری منطقه 20 تهران در دسترس همه شهروندان قرار دارد.

موفقیت ها: در هفتمین جشنواره ساب پرتال شهرداری تهران ، پرتال شهرداری منطقه 20 موفق به کسب رتبه دوم قابل تقدیرگردید

مسئول ساب پرتال: حمید دانش پژوه