EN
Menu
شهردار محترم منطقه
مهندس سید احمد صفوی
روند اجرای پروژه های منطقه
75%
روند اجرای طرح ها
75%
روند اجرای طرح ها
عنوان پروژه
80%
عنوان پروژه
60%
عنوان پروژه
50%

خدمات الکترونیک

نواحی منطقه  • عوارض خودرو
  • عنوان در اینجا قرار می گیرد.